Snöleopard (Panthera uncia uncia)

Snöleopard tillhör familjen kattdjur. De lever på bergsstäpper och i låglänta barrskogar i bergsområden i Altaibergen, Hindukush och Himalaya. De finns på höjder från 1500 meter men kan på sommaren finnas upp till 6000 meters höjd.

Snöleopard har en gråare ton i pälsen än de andra leopardarterna. Eftersom de lever där det är stora temperaturväxlingar så varierar snöleopardernas päls i tjocklek mellan årstiderna. Även tassarnas undersida är täckt med hår, för att isolera mot kyla samt fördela tyngden i lössnö. De är köttätare och jagar gärna argalifår, stenbockar, hjortar, gaseller samt diverse smådjur.

De är solitärlevande och träffas bara när det är brunst. Efter 90-100 dagar föds oftast 2-3 ungar som går med mamman till nästan 2 års ålder.

Livslängd: 15 år
Längd: De kan bli upp till 130 cm långa plus svansen som kan bli upp till 90 cm 
Vikt: 55kg

Hotstatusen för snöleopard är starkt hotad (IUCN).