Persisk leopard (Panthera pardus saxicolor)

Persisk leopard tillhör familjen kattdjur och är en av de största av underarterna. I det vilda lever de i berg/klippig terräng utspritt i små populationer i Kaukasus, Armenien, Pakistan och Afghanistan, majoriteten finns i Iran. Den persiska leopardens ljusa päls är täckt av svarta fläckar med ett rostfärgat mittparti.

Persisk leopard är köttätare och deras föda består av däggdjur och fåglar.

De blir könsmogna vid 2,5 års ålder. Kattdjur har bara ägglossning under parning. Efter ca 95 dagar föds det 1-3 ungar. Ungarna stannar hos modern tills det är upp till 17 månader gamla.

Livslängd: Upp till17 år
Längd: 2-3 meter
Vikt: Upp till 90 kg

Hotstatusen för persisk leopard är starkt hotad (IUCN).