Isbjörn (Ursus maritimus)

Isbjörnen tillhör familjen björnar och är det största landlevande rovdjuretDeras huvudföda består av säl som de jagar från isen. De äter även döda valar och valrossar, fågelägg, smådjur samt en del växter, framförallt på sommaren då de har en vegetabilsk period.

De förekommer i Arktis på isen samt på kringliggande kuster och öar. De är välanpassade för ett liv på isen. De har tjock vit päls och under den svarta huden ett tjockt lager fett, vilket gör att de klarar kyla bra. De har små öron för att inte förfrysa dem. Isbjörnens stora ramar fungerar som snöskor på vintern och paddlar i vattnet.

Honor blir könsmogna vid 4-5 års ålder. Brunsten infaller från sen mars till tidig maj, mest vanligt i april. Isbjörnar har som brunbjörnar fördröjd implantation vilket innebär att ungarna, 1-3 st, föds först i senare delen av december till tidig januari.

Livslängd: 20-25 år i det vilda.
Längd: Isbjörnen kan bli upp till 2,5 m lång
Vikt: Kan väga upp till 800 kg

Hotstatusen för isbjörnar är sårbar (IUCN).