Rovdjursparken

Orsa Rovdjurspark ligger i Orsa Grönklitt och är med sina 325 000 kvm Europas största rovdjurspark. Det är verkligen ingen vanlig djurpark, här lever djuren i stora hägn med naturliga skogsmiljöer. Parken har valt en inriktning med stora rovdjur från norra halvklotet och flera av dem är utrotningshotade. Våra djur är goda ambassadörer för sina vilda artfränder och du får möjligheten till nära möten med mäktiga djur.

Slide_25_undersida.jpg

Vad händer i parken?

Vill ni ha koll och veta vad som händer i parken dagligen och framöver?  Klicka här!

Isbjörn
Kodiakbjörn
Amur Tiger
Persisk Leopard
Snöleopard
Brunbjörn
Lodjur
Varg
Järv
Berguv
Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg93_characterimg

Isbjörn

Isbjörnen tillhör familjen björnar och är det största landlevande rovdjuretDeras huvudföda består av säl som de jagar från isen. De äter även döda valar och valrossar, fågelägg, smådjur samt en del växter, framförallt på sommaren då de har en vegetabilsk period.

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg92_characterimg

Kodiakbjörn

Kodiakbjörnen tillhör familjen björnar och är en underart till brunbjörn, de lever vilda på Kodiak Island i Alaska. Kodiakbjörnen har en robust kropp med tjock päls, långa och kraftiga extremiteter samt en kort svans. Den har ett stort huvud med små ögon och öron. 

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg94_characterimg

Amur Tiger

Amur tiger tillhör familjen kattdjur. Idag finns tigern i Amur-Ussuriregionen i östra Ryssland och på grund av hotstausen döpts om till Amur tiger då tidigare kallas Sibirisk tiger. De har ljusare orange päls än de andra tigerarterna. De har längre och tjockare päls för att klara kyla bättre samt en tjock man runt nacken och extra päls på tassarna. 

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg95_characterimg

Persisk Leopard

Persisk leopard tillhör familjen kattdjur och är en av de största av underarterna. I det vilda lever de i berg/klippig terräng utspritt i små populationer i Kaukasus, Armenien, Pakistan och Afghanistan, majoriteten finns i Iran. Den persiska leopardens ljusa päls är täckt av svarta fläckar med ett rostfärgat mittparti.

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg96_characterimg

Snöleopard

Snöleopard tillhör familjen kattdjur. De lever på bergsstäpper och i låglänta barrskogar i bergsområden i Altaibergen, Hindukush och Himalaya. De finns på höjder från 1500 meter men kan på sommaren finnas upp till 6000 meters höjd.

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg98_characterimg

Brunbjörn

Brunbjörnen tillhör familjen björndjur. I Sverige lever brunbjörn i skogslandskap i mellersta och norra delarna av landet. Brunbjörnar har en stor och massiv kropp där manken är hög och ger en sluttande rygglinje. Pälsens färg varierar från ljust grågul-brun till nästan svart. Björnungar har ofta en tydlig ljus halskrage.

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg99_characterimg

Lodjur

Lodjur tillhör familjen kattdjur. Ute i det vilda äter lodjur bara kött från byten som de själva har dödat. De livnär sig främst på rådjur och ren men även harar, fåglar och smågnagare står på menyn. 

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg100_characterimg

Varg

Vargen tillhör familjen hunddjur. I Sverige lever de i skogslandskap i mellersta delen av landet. Vargen är högbent med rak rygglinje, kraftigt huvud och stora tassar. Färgen på pälsen varierar mycket, det vanligaste grå eller gulaktiga färger med mörkare stickelhår på ryggen och ljusare buk.

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg101_characterimg

Järv

Järven tillhör familjen mårddjur. Järven är cirkumpolär i Sverige och lever de i norra delarna av landet men de har även börjat vandra in i mellersta Sverige. Järven är kraftigt byggd och har korta ben med mycket stora tassar. De har ett litet huvud med små öron och en tjock och yvig svans.

Vinter2015 - Rovdjursparken - ctl00_cph1_dcMain_po_187_dc187_excharacterCplpg102_characterimg

Berguv

Berguv är den största ugglan i familjen ugglor. De lever i klippiga landskap men även olika skogslandskap, gärna ute i vildmarken. Berguvens fjäderdräkt är undertill gulbrun med mörka längsgående streck samt ovansidan är mörkare brun med grova mörkare fläckar. De har långa örontofsar.

Platser i parken

Läs mer »

Barnens rovdjurspark

Läs mer »

Fakta

Läs mer »

Vinterguidning

Läs mer »