Våra djur

I Orsa Rovdjurspark lever Sveriges fyra stora rovdjur samt ytterligare ett antal utrotningshotade rovdjur från det norra halvklotet, i en miljö som motsvarar deras naturliga. Rovdjursparken, som ligger alldeles intill Orsa Grönklitts skidstadion, har sitt ursprung i ett viltide från 1960-talet. Dagens moderna park är till ytan störst i Europa, 325 000 kvm.   

Isbjornar.png

Isbjörn

Isbjörnen tillhör familjen björnar. Den är det största landlevande rovdjuret.  Isbjörnen kan bli upp till 2,5 m lång och kan väga upp till 800 kg. Deras huvudföda består av säl som de jagar från isen. De äter även döda valar och valrossar, fågelägg, smådjur samt en del växter framförallt på sommaren.

Läs mer
Kodiak08_bildspel.jpg

Kodiakbjörn

Kodiakbjörnen tillhör familjen björnar och lever vilda på Kodiak Island i Alaska. Kodiakbjörnen har en robust kropp med tjock päls, långa och kraftiga extremiteter samt en kort svans. Den har ett stort huvud med små ögon och öron. De kan väga upp emot 700 kg. 

Läs mer
Tiger07.jpg

Amur Tiger

Sibirisk tiger tillhör familjen kattdjur. Idag finns den sibiriska tigern i Amur-Ussuriregionen i östra Ryssland. De har ljusare orange päls än de andra tigerarterna. De har längre och tjockare päls för att klara kyla bättre samt en tjock mat runt nacken och extra päls på tassarna. De kan väga upp till 300 kg och bli upp emot 105 cm höga.

Läs mer
Persiks_leopard05.jpg

Persisk Leopard

Persisk leopard tillhör familjen kattdjur och är en av de största av underarterna. I det vilda lever de i berg/klippig terräng utspritt i små populationer i Kaukasus, Armenien, Pakistan och Afghanistan, majoriteten finns i Iran. Den persiska leopardens ljusa päls är täckt av svarta fläckar med ett rostfärgat mittparti.

Läs mer
Snoleopard01.jpg

Snöleopard

Snöleopard tillhör familjen kattdjur. De lever på bergsstäpper och i låglänta barrskogar i bergsområden i Altaibergen, Hindukush och Himalaya. De finns på höjder från 1500 meter men kan på sommaren finnas upp till 6000 meters höjd.

Läs mer
Brunbjorn_1200x800.jpg

Brunbjörn

Brunbjörnen tillhör familjen björndjur. I Sverige lever brunbjörn i skogslandskap i mellersta och norra delarna av landet. Brunbjörnar har en stor och massiv kropp där manken är hög och ger en sluttande rygglinje. Pälsens färg varierar från ljust grågul-brun till nästan svart. Björnungar har ofta en tydlig ljus halskrage.

Läs mer
Lo01.jpg

Lodjur

Lodjur tillhör familjen kattdjur. Ute i det vilda äter lodjur bara kött från byten som de själva har dödat. De livnär sig främst på rådjur och ren men även harar, fåglar och smågnagare står på menyn. 

Läs mer
Varg_1200x800.jpg

Varg

Vargen tillhör familjen hunddjur. I Sverige lever de i skogslandskap i mellersta delen av landet. Vargen är högbent med rak rygglinje, kraftigt huvud och stora tassar. Färgen på pälsen varierar mycket, det vanligaste grå eller gulaktiga färger med mörkare stickelhår på ryggen och ljusare buk.

Läs mer
Jarv01.jpg

Järv

Järven tillhör familjen mårddjur. Järven är cirkumpolär i Sverige och lever de i norra delarna av landet men de har även börjat vandra in i mellersta Sverige. Järven är kraftigt byggd och har korta ben med mycket stora tassar. De har ett litet huvud med små öron och en tjock och yvig svans.

Läs mer
Berguv_1200x800.jpg

Berguv

Berguv är den största ugglan i familjen ugglor. De lever i klippiga landskap men även olika skogslandskap, gärna ute i vildmarken. Berguvens fjäderdräkt är undertill gulbrun med mörka längsgående streck samt ovansidan är mörkare brun med grova mörkare fläckar.

Läs mer