Information om olyckan i Orsa Rovdjurspark

Nedan kommer vi kontinuerligt fylla på med information och material kring den tragiska olycka som hände den 4 augusti 2017.

5 aug 2017, kl. 13.20

Det var under fredagen den 4 augusti som den tragiska olyckan inträffa i ett av hägnen på Orsa Rovdjurspark. Det var i samband med Camp Care, en återkommande aktivitet där gäster tillsammans med vår personal får testa på några sysslor inom djurvård. Vid händelsen var en av parkens djurvårdare tillsammans med en familj inne i ett av brunbjörnshägnen för att berika med mat. Aktiviteten utfördes enligt alla säkerhetsrutiner och av någon oklar anledning lyckades en av ungbjörnarna ta sig in i det aktuella hägnet. Familjen var i den bortre delen av området och klättrade över staketet med hjälp av personal från parken. I samband med räddningsinsatsen av djurvårdaren blev björnen tvungen att avlivas. Trots en snabb insats av djurparks-, räddnings- och ambulanspersonal kunde den unga djurskötarens liv inte räddas. Vi är nu i sorg efter fredagens tragedi.

22 sep 2017, kl. 12.00

Björnen som avlivades i samband med räddningsaktionen vid olyckan den 4 augusti hade även ett syskon i parken. Dessa två syskon var planerade att flyttas till en annan djurpark i Europa i enlighet med internationell artkoordination. Djurparken är dock försenad med ett stort byggprojekt och kan varken ta emot några djur eller öppna som planerat. I och med förseningen, och att det nu bara handlar om en individ, hade vi därför ingen ny placering för björnen och blev tillslut tvungna att avliva den. 

Frågor och svar angående olyckan

 • Vad händer nu?

  Alla berörda blir såklart erbjudna krissamtal och stöd. Det finns ett nätverk av yrkeskunnig personal på flera olika områden och nu handlar allt om ett samarbete för att reda ut vad som har hänt och fånga upp alla effekter av händelsen. Orsa Rovdjurspark och Grönklittsgruppen håller en tyst minut samt en minnesstund för vår förolyckade kollega och sörjer denna tragedi.

 • Kommer ni att fortsätta ha öppet?

  Ja, parken är öppen enligt ordinarie öppettider. Den del av parken som är under utredning är avspärrad tills vidare. Vi är stolta över det arbete medarbetarna på Orsa Rovdjurspark utför, vill hedra det och samtidigt visa vår sorg över den tragedi som inträffat.

 • Kommer aktiviteten Camp Care att fortsätta?

  Camp Care kommer inte att bedrivas förrän vi fått en fullständig utredning av händelsen och haft möjlighet att analysera och utvärdera alla faktorer. 

 • Stämmer det att björnen grävde sig in eller att det fanns ett hål i stängslet?

  Det finns inga uppgifter om ett hål i stängslet. Däremot är det bekräftat att björnen har grävt sig under det 90 centimeter djupa grävskyddet mellan bakhägnet och det stora hägnet som djurskötaren befann sig i. 
  – Det ska inte gå enligt de rutiner vi har, det här är en otänkbar händelse som inträffat och då måste vi förstå varför det har skett, säger Anders Blomquist, vd för Grönklittsgruppen.

 • Varför sköts björnen?

  Beslutet att avliva björnen togs som en del i räddningsinsatsen. För ytterligare information och detaljer hänvisar vi till polisens utredning och den kommande polisrapporten. 

 • Varför stängde ni parken under fredagen?

  Det var räddningstjänsten i samråd med parkledningen som beslutade det. Mycket för att alla inblandade skulle få lite lugn på plats i en akut krissituation. 

 • Varför öppnade parken igen dagen efter olyckan?

  Olyckan var en isolerad händelse och det finns ingen säkerhetsrisk för vare sig besökare eller anställda. All personal i rovdjursparken fick såklart välja om de ville jobba eller ej, och nästan alla valde att vara på plats. 

 • Hur kan olyckan ha inträffat?

  Allt vi vet är att något gick väldigt fel och att det var en händelse isolerad från rovdjursparkens övriga verksamhet. Alla detaljer kring hur, när och varför lämnar vi till polisens utredning och kommande rapport att svara på. 

 • Finns det någon fortsatt säkerhetsrisk i Orsa Rovdjurspark?

  Nej, det råder ingen risk för besökare i Orsa Rovdjurspark. Mot den publika delen i parken är det ytterligare en stängsel sektion som är ca 5 meter höga med infällning och grävskydd flera meter ner i marken.  Stängslen i parken kontrollerades med en extra besiktning morgonen efter olyckan.

 • Vad vidtar ni för säkerhetsåtgärder nu?

  Från och med idag, för att våra anställda ska känna sig trygga i den krissituation vi befinner oss i, kommer personalen att gå två och två. I huvudsak för att de skall ha möjlighet att tillsammans bearbeta den situation de befinnner sig i.
  I samband med städning och berikning kommer även djuren att flyttas till stallar som extra säkerhetsåtgärd.

 • Vad var det för björn som var inblandad i olyckan?

  Det var en svensk brunbjörn (Ursus arctos), född i parken förra vintern och var vid olyckan 1 år och 8 månader gammal.


Officiell information 

Pressrelaeser från Grönklittsgruppen finns i pressrummet.


Facebookinlägg från den förolyckade djurvårdarens mamma:

"Som förälder till Robert som omkom vet jag att detta var hans dröm att jobba med rovdjur vi sörjer enormt vår son och bror. Tragiskt med björnen, Robert visade oss runt förra helgen o de är vi så tacksamma för. Han var oerhört stolt över sitt jobb. Malin. Mamma till. Robert"

Camp Care

Information kring aktiviteteten Camp Care finns beskrivet här på webben samt i Grönklittsgruppens pressrum under dokument